ΔΕΥ - ΤΕΤ - ΠΑΡ: 19:30 - 21:00 led class
ΔΕΥ - ΤΕΤ - ΠΑΡ: 20:00 - 21:30 self-practice Mysore
ΔΕΥ & ΤΕΤ: 11:30 - 13:00
ΤΡΙ & ΠΕΜ: 18:00-19:30
ΔΕΥ - ΤΕΤ - ΠΑΡ: 18:00 - 19:30 Bjj Gi
ΤΡΙ: 19:30 - 20:00 Bjj Εισαγωγή | 20:00 - 21:30 Bjj No Gi

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Προσφέρουμε στα μέλη μας ένα δυναμικό και ευέλικτο πρόγραμμα ολιστικής προσέγγισης για την υγεία του σώματος και του νου,
από Δευτέρα έως Παρασκευή, σε μικρά group ατόμων για την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση.