ΤΡΙ & ΠΕΜ: 11:30 -13:00
19:15 - 20:30
ΔΕΥ - ΤΕΤ - ΠΑΡ: 18:00 - 19:30 Bjj Gi | ΤΡΙ & ΠΕΜ: 10:00 - 11:30
20:30 - 22:00 Bjj No Gi | ΔΕΥ & ΠΑΡ : 16:15-17:00 Bjj junior (3-6) | ΔΕΥ & ΠΑΡ: 17:00 - 18:00 Bjj kids (7-12)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Προσφέρουμε στα μέλη μας ένα δυναμικό και ευέλικτο πρόγραμμα ολιστικής προσέγγισης για την υγεία του σώματος και του νου,
από Δευτέρα έως Παρασκευή, σε μικρά group ατόμων για την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση.