ΔΕΥ - ΤΕΤ - ΠΑΡ: 19:30 - 21:00 led class
ΔΕΥ - ΤΕΤ - ΠΑΡ: 20:00 - 21:30 self-practice Mysore
ΔΕΥ & ΤΕΤ: 11:30 - 13:00
ΤΡΙ & ΠΕΜ: 18:00-19:30
ΔΕΥ - ΤΕΤ - ΠΑΡ: 18:00 - 19:30 Bjj Gi
ΤΡΙ: 19:30 - 20:00 Bjj Εισαγωγή | 20:00 - 21:30 Bjj No Gi